Dnem 29.1.2015 zahájil svoji činnost motocyklový klub RIGHT RIDERS Plzeň. Jako cíl si stanovil nabídnout alternativu plnohodnotně stráveného volného času v kruhu přátel a při činnosti, kterou máme všichni rádi. 

Naše spřátelené kluby jsou RIGHT RIDERS Warszawa , RIGHT RIDERS Lębork a RIGHT RIDERS Hranice.

Po dlouhých úvahách jsme se rozhodli změnit název i barvy našeho motocyklového klubu. Co nás k tomu vedlo?
Náš klub vznikl jako v pořadí čtvrtý z mezinárodní federace klubů RIGHT RIDERS, které krom společného názvu používají ve středním rockeru znak IPA (International Police Asociation). Vhledem k tomu, že nejen na České, ale i na Evropské motocyklové scéně začaly vznikat nové motocyklové kluby, které rovněž užívají ve svém znaku znak IPA, což je v rozporu s mezinárodně uznávanými pravidly všech motocyklových klubů, rozhodli jsme se i po několika společných jednáních s představiteli českých LE MC klubů, zejména s klubem DEFENDERS LE MC, pro radikální změnu našich barev. 
Novým názvem našeho klubu je tedy od 29.09.2017 VERI EQUITES CZECH REPUBLIC s vyobrazením svatého Michaela, jenž je uznáván jako patron všech policistů a vojáků, který v jedné ruce třímá meč a v druhé ruce štít. Štít je rozdělen do čtyř polí, které jsou podbarveny barvami Plzně. Jako základní barvy jsou použity modrá, jako symbol všech složek integrovaného záchranného systému a pískově žlutá symbolizující Armádu ČR.
Nadále zůstáváme „kolečkovým“ klubem s ambicemi stát se klubem LE MC, které náš klub podporuje a do budoucna podporovat bude a nadále se řídit pravidly LE MC klubů.

                                                                                             logo

 Národní koalice LE MC České republiky, zastoupená kluby DEFENDERS LE MC, BLACK DOGS LE MC a COHORTES EQUITES PRAETORIANI LE MC schválila statut pro motocyklový klub VERI EQUITES jako LE MC PROSPECT CLUB v České republice.

Národní koalice LE MC rovněž schválila, že garantem motocyklového klubu VERI EQUITES LE MC PROSPECT CLUB bude motocyklový klub DEFENDERS LE MC.

Dnem 18. 5. 2018 nově používáme název:

VERI EQUITES LE MC PROSPECT CLUB

Zároveň, bychom chtěli vyjádřit Národní koalici LE MC České republiky a i všem našim podporovatelům veliké DÍKY za podporu na naší cestě.

                                                                                       novy znak1

Dále došlo k úpravě středového znaku, kde na místo vyobrazení svatého Michaela, byly ponechány pouze atributy svatého Michaela a byl ponechán štít s barvami města Plzně.

                                                                                                Michael